מערכות יניקה למכונות כריכה דפוס וקרטון (1-20)

 
 
מערכת יניקה שטוחה 45X6X1.3מערכת יניקה שטוחה 45X6X1.3
מערכת יניקה שטוחה 32X15X1מערכת יניקה שטוחה 32X15X1
מערכת יניקה שטוחה 28X6X1מערכת יניקה שטוחה 28X6X1
מערכת יניקה שטוחה 20X3X0.8מערכת יניקה שטוחה 20X3X0.8
מערכת יניקה 20X15X5מערכת יניקה 20X15X5
מערכת יניקה שטוחה 35X15X1מערכת יניקה שטוחה 35X15X1
מערכת יניקה שטוחה 25X3X1מערכת יניקה שטוחה 25X3X1
מערכת יניקה שטוחה 22X3X1מערכת יניקה שטוחה 22X3X1
מערכת יניקה שטוחה 22X5X1מערכת יניקה שטוחה 22X5X1
מערכת יניקה שטוחה 30X5X1מערכת יניקה שטוחה 30X5X1
מערכת יניקה 15X9X16מערכת יניקה 15X9X16
מערכת יניקה שטוחה 32X12X0.8מערכת יניקה שטוחה 32X12X0.8
מערכת יניקה שטוחה 32X13X0.8מערכת יניקה שטוחה 32X13X0.8
מערכת יניקה שטוחה 25X5X15מערכת יניקה שטוחה 25X5X15
אטם 12X6X8אטם 12X6X8
מערכת יניקה שטוחה 30X15X0.7מערכת יניקה שטוחה 30X15X0.7
מערכת יניקה שטוחה 35X12X1מערכת יניקה שטוחה 35X12X1
מערכת יניקה שטוחה 25X10X0.5מערכת יניקה שטוחה 25X10X0.5
מערכת יניקה 21X6X0.6מערכת יניקה 21X6X0.6
מערכת יניקה שטוחה 50X6X1.3מערכת יניקה שטוחה 50X6X1.3
 
 
בטל 050-3775250 או במיל helio@012.net.il