מקדחים וחלקים נוספים למכונות חירור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בטל 050-3775250 או במיל helio@012.net.il