ראשי תפירה למכונות כריכה

 
 
 
 
 
Universal 70/20 The Indestructible
Universal 70/20 The Indestructible
Universal 43/6-S The Hohner- Mini
Universal 43/6-S The Hohner- Mini
Universal 52/8-S The Fast All-rounder
Universal 52/8-S The Fast All-rounder
Universal 52/8-S The Fast All-rounder Zoom In
Universal 52/8-S The Fast All-rounder Zoom In
M45/6 The Eliminator
M45/6 The Eliminator
M55/L The Eliminator- Loop
M55/L The Eliminator- Loop
ST 43 The Challenger
ST 43 The Challenger
 
 
 
 
 
 
 
בטל 050-3775250 או במיל helio@012.net.il