SMOOTH 600

 
 
הדרך החלקה והיעילה ביותר לסיים מוצרי דפוס
באמצעים הריווחים ביותר הקיים בתעשייה,

המכונה מבצעת הטבעת זהב מפוארת ומדויקת,
הטבעה עיוורת (הבלטה עליונה) וחיתוך מבלט.
המכונה יכולה להפיק בגים ופרופורציות, לספק כ"חצי חיתוך" ולהפיק מדבקות גדולות כקטנות, וכמובן שיכולה להטביע הטבעת זהב במדבקות אלו.
מסיים עבודות דפוס רב תכליתי קל ופשוט להפעלה.
המעבר בין הפונקציות מהיר ביותר וכיוון המכונה מהיר ונוח.
 
 
 
 
 
 
 
 
מכונה שמבצעת כ-7 פונקציות מרכזיות בתחום הגימור- מרכז גימור מושלם למכונת הדפוס הדיגיטליים.
המוכנה איננה קטנה אך מנצלת שטח גדול להטבעה, חיתוך, והבלטה.
 
 
מפרט טכני:
 
 
 
 
בטלפון 050-3775250 או במייל helio@012.net.il